Ispis

Sveta ispovijed

 

"Ako priznamo grijehe svoje, vjeran je On i pravedan: otpustit će nam grijehe i očistiti nas od svake nepravde." (1 Iv 1:9)

 

Zadnja ispovijed: Zataja ili zaborav kojeg teškog grijeha? Ispravljeno zlo počinjeno bližnjemu? Ispovijed iz običaja, bez obraćenja, kajanja, odricanja od svakoga pa i najmanjega grijeha, bez potpunog opredjeljenja za Krista i život u Njegovoj ljubavi i milosti? Izvršena pokora?

1. Praznovjerje, okultizam i magija, idolopoklonstvo /je li mi Bog na prvom mjestu u životu ili imam neke druge 'bogove': novac, materijalno bogatstvo, karijera, ugled, vlast, čast, tijelo i tjelesnost, odjeća i vanjski izgled, športaši i sl., computer, internet, automobil.../; tumačenje snova-znakova-brojeva, vjerovanje zvijezdama /astrologija/-horoskop, gatanje u šalicu-dlan /hiromantija/-karte /osobito tarot karte/-kristale, pomoću vode-vatre...; mentalna kontrola /hipnoza/; spiritizam /aktivno sudjelovanje ili samo pasivno prisustvovanje seansama/; bavljenje magijskim praksama /bilo crnom bilo 'bijelom' magijom/: utjecanje nadriiscjeliteljima, bioenergetičarima, radiestezistima, kiropraktičarima, vidovnjacima, čarobnjacima, vračarima i drugim osobama koje se bave i prakticiraju okultizam ili magiju /bacaju ili 'skidaju' uroke.../ (koliko puta?); crtanje, nošenje ili držanje /postavljanje/ praznovjernih predmeta (talisman = 'donosi' sreću, uspjeh; amulet = 'štiti' od nesreće, zla, bolesti...; hamajlija = čarobni zapis, uročice; 'donosi' sreću, uspjeh /potkove, likovi poganskih božanstava, zodiakalni znakovi, djeteline sa četiri lista, slonići, privjesci od koralja, kljova, crnih ručica.../ ili okultnih znakova ili simbola /pentagram, heksagram, Neronov križ, '666', izokrenuti križ/; čitanje praznovjernih magijsko-okultnih knjiga i časopisa) - Kult Sotone (sotonizam).- Vjera: zataja, stid, sumnje, površnost - Protuvjerska društva, sekte, nekršćanski pokreti i prakse: članstvo, podupiranje ili biti istomišljenik (masoni /slobodnozidarske lože/, tečajevi transcendentalne meditacije, zen-meditacije, joge, reikia, metode za samoostvarenje...; sotonske sekte, New Age, Hari-krišna, Sai Baba i slični istočnjački pokreti, Jehovini svjedoci, mormoni...) - Potpuno napuštanje vjerske prakse, kršćanskog života - Mržnja, ravnodušnost (mlakost), iskušavanje, mrmljanje… protiv Boga - Napad i pogrđivanje crkvenih službenika, nauke Crkve (o sakramentima, seksualnosti, kontracepciji-pobačaju, rastavi, drogi, eutanaziji, kloniranju, istospolnim 'brakovima'... ili podržavanje takvih stavova) - Molitva - Oholost
- Očaj - Zavjet - Svetogrđe (primanje sakramenata u stanju smrtnoga grijeha - otkada?; /npr.: svetogrdna Ispovijed - tko svjesno, svojom voljom zataji ili sakrije neki teški grijeh ili ga samo djelomično prizna, ili ga priznaje ali se ne kaje ili pak ima namjeru i dalje griješiti; svetogrdna Pričest - tko se pričešćuje u stanju smrtnoga grijeha ili ne vjeruje u istinitost Kristove otajstvene prisutnosti u Euharistiji/).

2. Psovka - hula (strašnija od ikojeg drugog grijeha; u Ispovijedi ne smiješ ponavljati psovke /to je novi grijeh, i to u Sakramentu!/ i nemoj ih imenovati, nego reci da li su velike ili male; velike: pogrđivanje Boga, Majke Božje, Crkve, svetaca i svetih stvari /treba navesti broj ili učestalost /dnevno, tjedno, mjesečno ili sveukupno/; ponavljanje tuđih psovki; psovka pred djecom = sablazan (ne zaboravi reći koliko puta); šutjeti na tuđu tešku psovku – Spominjanje Božjeg Imena uzalud, bez poštovanja, iz navike, kao poštapalicu - Zakletva ili prisega (imenom Božjim?-lažna /koliko puta?/-uzalud?) - Proklinjanje drugih (Imenom Božjim ili bilo koje vrste - /treba reći koliko puta/; iz loše 'navike' ili 'šale'?).

3. Nepoštivanje Dana Gospodnjeg: nedolazak na Sv. Misu u nedjelje i druge zapovijedane blagdane (= teški grijeh /ne zaboravi broj/; zapovijedani blagdani: Božić, Tijelovo, Vel. Gospa, Svi Sveti i sve nedjelje;
nijedna Sv. Misa u tjednu ne može zamijeniti nedjeljnu Sv. Misu; ako ne idem redovito, već samo kad 'imam vremena', znači li to da imam neke druge 'bogove': zaradu, posao, hoby, vikendicu, društvo, rodbinu, utakmicu; zanemarivanje Sv. Mise za vrijeme praznika, godišnjih odmora...?); teški poslovi u Dan Gospodnji (koliko puta?), naređivanje ili obavljanje onih poslova koje inače svakodnevno radim (bez neke nužde potrebe ili ljubavi) - Ponašanje u crkvi, zakašnjavanje na Sv. Misu (tko dođe iza Prikazanja ili ode prije Pričesti, nije ispunio svoju vjersku dužnost = teški grijeh!; tko dođe iza Čitanjâ - ne smije na Sv. Pričest!); rastresenost i nedovoljna pažnja na Sv. Misi; dolazak u crkvu neprikladno odjeven; ostajanje izvan ili oko crkve za vrijeme Sv. Mise, pušenje i pričanje… - Godišnja Ispovijed i uskrsna Pričest - Post (Čista Srijeda i Veliki Petak: od navršene 18. do započete 60. god. života) - Nemrs (u sve petke: od navršene 14. god. do kraja života; izvan Korizme, može se zamijeniti karitativnim djelima, drugim odricanjem /od pića, pušenja, zabave…/ ili vježbama pobožnosti /molitva, čitanje Sv. Pisma…/) - Obdržavanje euharistijskog posta (jedan sat prije Pričesti ne jesti tvrde hrane /niti žvakati žvakaću gumu!/ i ne piti ništa osim prirodne vode ili lijeka - izuzetak su osobe poodmakle dobi i bolesnici).

4. Djeca: Neposluh i nepoštivanje roditelja, starijih i odgojitelja, vrijeđanje, prezir, nezahvalnost i grubost - Odnos prema braći (bratska ljubav).
- Zaposleni: uskraćivanje materijalne pomoći roditeljima.
- Roditelji: Kršćanski odgoj djece (zajednička molitva; odgađanje krštenja; briga da djeca obavljaju kršćanske dužnosti /Sv. Misa, sakramenti, pouke u vjeri/, da ne idu u zlo društvo, ne izgovaraju nepristojne riječi, ne psuju, čedno se odijevaju; nadzor nad slobodnim vremenom djece /dopuštanje neumjerenih zabava, prate li što im djeca čitaju i gdje sve zalaze.../; razgovor; dobar primjer /sablazan?/) - Podržavanje ili odobrenje zajedničkog stanovanja i života bez vjenčanja svog djeteta - Grub ili popustljiv odgoj (nepravedno ili u srditosti bez mjere kažnjavanje ili prevelika blagost kad pogriješe) - Briga za materijalne i duhovne potrebe djece - Pretjerano izbivanje i zapostavljanje obitelji (zbog posla ili hodanja po kafićima i drugdje...) - Svađe u obitelji, grubost i progon ukućana.
- SVI: Napuštanje roditelja i starijih osoba u starosti i bolesti, samoći ili neimaštini - Neopravdano slanje u staračke domove.

5. Ubojstvo (djelom /grijeh koji u nebo vapi za osvetom, Post 4,10/; mislima, riječima, osobito mržnjom /usp. 1 Iv 3,15/ ili po sablazni /= 'duhovno ubojstvo' - lošim primjerom, stavom, riječima ili propustom navesti drugoga na grijeh: psovku, blud, krađu...- koliko puta?/ - Izlaganje svog ili tuđeg života bez potrebe pogibelji ili smrtnoj opasnosti; uskrata pomoći nekome u opasnosti ili potrebi - Tučnjava - Ozljede - Vožnja (autom, motorom, biciklom: nerazborita smionost i kršenje propisa, pod utjecajem alkohola; pješaci: nepoštivanje prometnih znakova) - Svađa i svadljivost - Nasilje - Grubost, nepopustljivost - Prkos - Srdžba (na osobu, događaj...; bijes) - Izrugivanje, prezir i ponižavanje drugih - Ljubomora - Uvreda - Prijetnja - Ucjena - Željeti drugima smrt ili razna zla (kao i samom sebi: pokušaj ili misli na samoubojstvo) - Odbijanje ili odugovlačenje pomirenja (opraštanje samo ustima, a ne i srcem-uvijek-lako-kako meni oprašta Otac nebeski; nečinjenje 'prvog koraka' pri pomirenju, podržavanje stare mržnje, svađe ili neprijateljstva; zloba, osveta; odlazak na počinak, molitvu prije pomirenja ili na Sv. Pričest /!/ svojevoljno nepomiren) - Škrtost - Samosažaljenje - Nanošenje štete vlastitom ili tuđem zdravlju (pretjerano pušenje, tabletomanija; neumjerenost u jelu /proždrljivost/ i piću /opijanje, izbjegavanje liječenja od alkoholizma.../; droga /proizvodnja, uporaba /sâm ili s drugima?/, prodaja - koliko puta?/) - Pretjerano gledanje TV, 'surfanje' po internetu i sl. - Lijenost (bespotrebno izostajanje iz škole, sa fakulteta ili posla) - Lijenost (neuredna težnja za počinkom, npr. nerad, nesamostalnost u izrađivanju svojih zadataka; /zlo/upotreba vremena, snage i sposobnosti /talenata/ koje imam od Boga, nerazvijanje plemenitosti i dr. naravnih darova; propuštanje dužnosti, nemar /u radu; liječenju.../) - Odnos prema prirodi i okolišu (očuvanje; bacanjem otpada ugrožavao nečije zdravlje i čovjekov okoliš) - Neumjereni nacionalizam; podržavanje predrasuda u pogledu stranaca- Pripadnost stranci čija se programska načela protive kršćanskom moralu, osnovnim pravima osobe ili nauku Evanđelja (koja npr. podržava eutanaziju, legalizaciju droge, pobačaj i kontraceptivna sredstva, istospolne brakove, nepoticanje demografske i socijalne politike... - otkada?).
- Stav prema neprijateljima (nespremnost na činjenje dobra onima koji me mrze, molitvu za one koji me progone, kleveću i zlostavljaju, ne-blagoslivljanje onih koji me proklinju, ne-pozdravljanje /usp. Lk 6,27., Mt 5,44/; življenje s nekim u trajnoj svađi i neprijateljstvu).
- Pobačaj (broj?; jednaki grijeh kod pobačaja imaju i muškarac i žena; izvršio, sudjelovao, nagovarao, pomagao, savjetovao, šutio ili dopustio taj čin = ako je pobačaj izvršen, katolik upada u unaprijed izrečenu kaznu izopćenja); pilula i spirala = abortivna sredstva (koliko dugo?; /pobačaji po spirali - prosječno nekoliko puta godišnje!/); drugi kemijski preparati, intrauterinski uređaji i cjepiva, koja djeluju ustvari kao pobačajni u najranijem stadiju razvoja života novoga ljudskog bića (SA SVIM ABORTIVNIM SREDSTVIMA MORA SE PREKINUTI, a spiralu odstraniti - PRIJE ISPOVIJEDI!) - Izvršenje ili sudjelovanje (činom ili propustom) kod sterilizacije, umjetne oplodnje, eutanazije, ubojstva i samoubojstva - 'Tuđi grijesi' (svojevoljno biti uzrokom tuđih grijeha): savjetovati, zapovijedati, šutjeti, privoljeti, nagovarati, hvaliti, pomagati, braniti… - Nepozivanje ili prekasno pozivanje svećenika bolesniku ili umirućem.

6. i 9. Bludnost (neuredna težnja za spolnim užicima): svojevoljne i svjesne besramne i bludne misli, riječi i djela: požudni pogledi (preljub u srcu; usp. Mt 5,27-2, besramni razgovori, maštanja, šale i vicevi, pjesme, gledanja, dodiri; nagovaranje ili prisiljavanje drugoga na nečistoću (napastovanje, zavođenje…; silovanje /također i supruge/ - treba reći koliko puta); čitanje ili gledanje (u kazalištu, na filmu, ilustracijama, internetu, kupalištu…) čega nepristojnog /voajerizam/; čitanje, gledanje ili raspačavanje (širenje) nepristojnih i pornografskih filmova i kazeta, knjiga i časopisa koji obezvređuju i ponižavaju seksualnost (koliko puta, broj osoba?); "filmski" poljupci prije braka, sablažnjivo ljubakanje na javnim mjestima; preslobodno ponašanje prema drugoj osobi…; izbjegavanje bliže grješne prigode koja može biti prigoda za uvredu Boga u teškoj stvari, u kojoj redovito padam u teški grijeh (plesovi s pretjeranim kontaktima, raskalašena zabava ..., besramne igre; odlazak na sumnjivo mjesto /npr. night-club /streeptease//, u kino, saunu, na kupalište, masažu... s nečistom namjerom; nudistička plaža; zla knjiga, časopis, društvo…); samozadovoljavanje (masturbacija - koliko puta?); nastranosti (istospolni odnosi, sadomazohistički pristup seksualnosti, analni, grupni odnosi, sa životinjama i dr. (treba reći koliko puta); spolno iskorištavanje djece ili mladih (pedofilija…; zavođenje?- koliko puta?); obuzetost seksom; manjak stidljivosti (nedolično odijevanje /razgolićenost/ i ponašanje; u sebi je zlo, a za druge grješna prigoda /tuđi grijesi!/...); neispovjeđene dječje 'igre'…
Oženjene i udate osobe (za planiranje obitelji dopuštena je samo metoda plodnih i neplodnih dana koja je i najzdravija i najbolje izgrađuje bračnu ljubav): izbjegavanje potomstva (strah od djece, ograničenje u bračnom životu jedino u neplodne dane bez dovoljna razloga); čuvanje od začeća na nedopušten način (bilo kakvim kemijskim ili mehaničkim sredstvom /stalno ili povremeno/: tableta, prezervativ;prekid odnosa/'bračna onanija', Post 38,9-10/) (SA SVIM TIM KONTRACEPTIVNIM SREDSTVIMA MORA SE PREKINUTI PRIJE ISPOVIJEDI!); izravna sterilizacija, inseminacija i umjetna oplodnja – Zlouporaba bračnih dužnosti (sebično zadovoljenje pohote, bez spremnosti za darivanje u ljubavi i prenošenje života; i spolni čini između bračnih drugova su nemoralni, ako nisu izraz njihove međusobne ljubavi!) - Nastranosti u bračnom životu - Preljub (s oženjenom ili slobodnom osobom?; za novac /prostitucija/ ili interes - koliko puta?) - Izvanbračne veze; biti previše prisan i previše se 'viđati' s tuđim ženidbenim drugom - Rastava (u srcu ili sudska?; civilno rastavljeni i ponovno vjenčani nalaze se u stanju javnog i trajnog preljuba /čini objektivno preljubnički i po Evanđelju izričito zabranjeni: Mt 5,32; Mk 10,11-12; Lk 16,18/ i ispovjednik, ako ne želi biti sukrivac, dužan im je uskratiti odrješenje) - Življenje u nesakramentalnom braku (tzv. "slobodna veza", brak "na pokus", samo civilno vjenčanje i sl; kršćanski vjernici tako se sami isključuju iz crkvenog zajedništva i ne mogu dobiti odrješenje dok su u takvoj situaciji, osim u smrtnoj opasnosti) - Rodoskvrnuće; nečuvanje intimnosti bračnog čina (pred djecom = sablazan).
- Zaručnici i slobodni: Prekomjerna senzualna nježnost - Seksualni odnosi prije braka (blud: spolni čin slobodnog muškarca i slobodne žene) - Zajedničko stanovanje i život bez vjenčanja (otkada?; za odrješenje, mora se prekinuti sa tim stanjem) - Dijete začeto u grijehu (izvan sakramentalnog braka).

7. i 10. Krađa (ukradeno smo dužni vratiti ako možemo ili sličnu vrijednost dati za siromašne; i male krađe učinjene u nizu mogu postati teški grijeh ako se time počini velika šteta; krađa iz crkve ujedno je i svetogrđe); uzimanje nečega što nije moje (npr. stvari s javnih mjesta, privatna uporaba društvenih dobara nekog poduzeća; 'intelektualna krađa' /kićenje tuđim perjem', nepoštivanje autorskih prava, nedopuštena krađa s interneta i sl./); ukradeno primiti, nađeno pridržati; ne vraćanje duga i stvari - Lakomost (neuredna čežnja za posjedovanjem i bogaćenjem): materijalizam, obuzetost novcem i stjecanjem materijalnih dobara; otimanje, pohlepa (gramzljivost); nepravedne plaće, odgađanje isplate; izrabljivanje; prijevara (pri kupnji, mjeri, prodaji...; velika?); laka i nepoštena zarada (npr. nelegalnom djelatnošću, povisivanjem cijene špekulirajući neznanjem ili nevoljom drugoga; u velikom iznosu?); utaja (varanje u prijavi porezne osnovice, plaćanju dugova, uskraćivanje dužnih doprinosa...; u velikom iznosu?), hazardne igre (kockanje za novac i bilo koje vrste, igre na sreću s mogućim velikim gubitkom = stranputica materijalizma, parazitstva i nerada); pronevjera (u kojem iznosu?); krivotvorenje (spisa, čekova, računa… u kojem iznosu?) - Rasipništvo - Uništavanje javne imovine - Podmićivanje i primanje mita - Šteta (velika?; popravio?) - Tvrdoća srca na tuđe nevolje (ljubav prema siromasima, djela milosrđa) - Nesavjesnost u poslu i dužnostima (loše obavljeni radovi…) - Veseliti se tuđoj nesreći (zluradost) - Zavist;
natjecanje s drugima u stjecanju materijalnih dobara - Nedovoljno cijenjenje truda i napora drugih - Švercanje u tramvaju i autobusu (ako imamo mogućnost platiti kartu).
- Pozajmljivanje samo onima od kojih se nadam dobiti (da mi se jednako vrati; usp. Lk 6,34-35). - Trošenje za životinje svote koje bi morale olakšavati ljudske nevolje, davanje osjećaja koji se duguju samo osobama.

 

8. Laž (neistina ili nepravovremeno izrečena istina); dovođenje drugoga u zabludu - Laskanje (= prijevara u riječima; neiskrenost, dvoličnost), ulagivanje i dopadljivost (osobito: ako drugoga utvrđuju u zloći djela i opakosti ponašanja) - Hvalisanje - Lažno svjedočanstvo - Nepravedno i nerazložno optuživanje, sumnjičenje i osuđivanje drugih - Ogovaranje (loš govor o drugima, iznošenje i prepričavanje tuđih stvarnih pogrešaka) - Kleveta osoba ili ustanova (ako pritom zlurado nešto dodajemo ili izmišljamo /ocrnjujemo/ - može biti i teški grijeh; opoziv klevete, popravljanje štete time nanesene tuđem dobrom glasu ili imetku); rado slušanje klevete ili poticanje klevete svojom znatiželjom; ne stati u obranu nevinoga, nepravedno napadnutog... - Klonjenje posebnog i nezdravog prijateljstva - Poruga (ironija) - Kritizerstvo - Lažna obećanja; vjernost lažnim obećanjima i ugovorima - Griješni kompromisi - Stidjeti se svjedočanstva za Gospodina (djelom i riječju) - Iz straha, dvoličnosti ili ljudskog obzira postupati protivno vlastitoj savjesti - Nečinjenje dobrih djela (molitve, milostinje, posta...) u skrovitosti i svojih dužnosti s dobrom nakanom (već iz ljudskog obzira, radi pohvale, da ljudi vide...).

- Za sve teške stvari (svetogrđe, okultne prakse, teška psovka, proklinjanje, propuštanje Sv. Mise i težački poslovi bez potrebe na Dan Gospodnji, ubojstvo, namjerno teško ugrožavanje svog ili tuđeg života, teška uvreda, izvršenje ili sudjelovanje u pobačaju, sprečavanje začeća, blud, bludnost, preljub, pijanstvo, droga, sablazan, velika šteta i teška krađa, razbojstvo, kleveta, oholost, odbijanje Božje ljubavi i slično) - ne zaboravi broj. Ako se ne namjeravaš toga ostaviti, znaj, da ti je Ispovijed nevaljana, makar i priznao sám grijeh, jer bez čvrste odluke da ćemo se ostaviti grijeha, nema valjane Ispovijedi.
- Ako nema iskrenog priznanja, kajanja i odluke da više nećemo griješiti, kao i ako svojevoljno zatajimo neki teški grijeh, Ispovijed nije valjana i ne opraštaju nam se grijesi; tako činimo još i novi grijeh, tj. svetogrdno se ispovijedamo i primamo bez prave nakane Kristove svetinje - Sakramente.
- Ne daj da ti sram zatvori usta, da se svetogrdno ispovjediš - dolaziš Bogu, a ne svećeniku! Treba se stidjeti grijeha, a ne priznanja svoga grijeha (udari po grijehu, tako da nema više vlasti nad tobom!).
- Što treba reći? Reci sve teške grijehe prema broju i vrsti. To znači: ako si počinio teški grijeh, pitaj se za njihov broj i za sve okolnosti koje mijenjaju (olakšavaju ili otežavaju) vrstu grijeha. Ako ne znaš točno broja, reci barem, koliko si puta koji grijeh počinio prosječno na dan, na tjedan, na mjesec ili na godinu. Priznaj također i lake grijehe koliko ih se sjećaš. Ne zaboravi - ne postoje 'privatni' grijesi!
- Što ne treba reći? Ne opravdavati ili umanjivati značaj svojih grijeha, ne prikrivati svoje slabosti, nedostatke i grijehe, nego se optužiti. Reci ono što jesi sagriješio (nemoj se doći hvaliti pred Bogom; usp. carinik i farizej, Lk 18,9-14; nemoj iznositi i opisivati pogreške svojih bližnjih: pred Boga dolazim optužiti sebe, a ne druge).
- Kad ti svećenik daje odrješenje, siguran si da ti je u tom času Otac nebeski sve oprostio (Iv 20,23).
Sve što si valjano ispovjedio i u skrušenoj pokori zadovoljio Božjoj pravdi - Isus te to više neće pitati na Posljednjem sudu (usp. Iz 43,25; Jr 31,34). Zato je jako važno da se iskreno ispovjediš i pokaješ, da budeš iskren prema sebi i Bogu.
- Ako si nenamjerno zaboravio neki teški grijeh - budi miran (Ispovijed je valjana), ali to što si zaboravio, trebaš ispovjediti na prvoj slijedećoj Ispovijedi. Bog jedino ne oprašta onome, tko svjesno sakrije ili zataji koji grijeh; njemu onda nije ništa oprošteno, pa ni ono što je iskreno ispovjedio, jer nebeskog Oca želi prevariti... Ispovjedaonica je za grješnike, a ne za one koji 'glume svece'…
- Poslije Ispovijedi: što prije izvrši pokoru i u radosti slavi Boga koji ti je iskazao toliko milosrđe...

 

Priredio: p. Ivan Androić MSC
Odgovara: p. Ksaver Kujawa, CPPS

Imamo 11 gostiju trenutno.

2023. Božji blagoslov
Joomla 1.7 templates free by Joomla Template Maker