Ispis

Red sv. mise

 

UVODNI OBRED

ULAZNA PJESMA

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
Amen.

Milost Gospodina našega lsusa Krista,
Ijubav Boga Oca i zajedništvo Svetoga Duha
sa svima vama.
I s duhom tvojim.

Braćo i sestre, priznajmo svoje grijehe
da mognemo proslaviti sveta otajstva.
Ispovijedam se Bogu svemogućemu
i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo
mišlju, riječju, djelom i propusrom,
moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh.
Zato molim blženu Mariju vazda Djevicu,
sve anđele i svete,
i vas braćo,
da se molite za me Gospodinu, Bogu našemu.

Smilovao nam se svemogući Bog,
otpustio nam grijehe naše i priveo nas u živit vječni.
Amen.

KYRIE

Gospodine, smiluj se.
Gospodine, smiluj se.

Kriste, smiluj se.
Kriste, smiluj se.

Gospodine, smiluj se.
Gospodine, smiluj se.

GLORIA

Slava Bogu na visini.
l na zemlji mir ljudima dobre votje.
Hvalimo te. Blagoslivljam te.
Klanjamo ti se. Slavimo te.
Zahvaljujemo ti radi velike slave tvoje.
Gospodine Bože, Kratju nebeski,
Bože Oče svemogući.
Gospodine Sine jedinorođeni, lsuse Kriste.
Gospodine Bože, Jaganjče Božji, Sine Očev.
Koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se.
Koji oduzimaš grijehe svijeta,
primi našu molitvu.
Koji sjediš s desne Ocu, smiluj nam se.
Jer ti si jedini svet. Ti si jedini Gospodin.
Ti si jedini Svevišnji, Isuse Kriste.
Sa Svetim Duhom, u slavi Boga Oca.
Amen.

MOLITVA


SLUŽBA RIJEČI
PRVO ČITANJE
PRIPJEVNI PSALAM
DRUGO ČITANJE
ALELUJA

EVANĐELJE

Gospodin s vama.
I s duhom tvojim.

Čitanje sv. Evanđelja po...
Slava tebi, Gospodine.

Riječ je Gospodnja.
Slava tebi, Kriste.

HOMILIJA

VJEROVANJE
Verujem u jednoga Boga.
Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje,
svega vidljivoga i nevidljivoga.

I u jednog Gospodina Isusa Krista,
jedinorođenoga Sina Božjega.
Rođenog od Oca prije
svih vjekova.
Boga od Boga, svjetlo od svjetla,
pravoga Boga od pravoga Boga.
Rođena, ne stvorena, istobitna s Ocem,
po kome je sve stvoreno.

Koji je radi nas Ijudi
i radi našega spasenja sišao s -nebesa.
I utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice:
i postao čovjekom.
Raspet također za nas:
pod Poncijem Pilatom mučen i pokopan.
I uskrsnuo treći dan, po Svetom pismu.
I uzašao na nebo: sjedi s desne Ocu.
I opet će doći suditi žive i mrtve,
i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.

I u Duha Svetoga, Gospodina i životvorca;
koji izlazi od Oca
i Sina.
Koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi;
koji je govorio po prorocima.
l u jednu
svetu katoličku i apostolsku Crkvu.
lspovijedam jedno krštenje za oproštenje grijeha.
I iščekujem uskrsnuće mrtvih.
I život budućega vijeka.
Amen.

VJERNIČKA MOLlTVA


EUHARISTIJSKA SLUŽBA

Blagoslovljen da si, Gospodine,
Bože svega svijeta:
od tvoje darežljivosti primismo kruh
što ga prinosimo;
on, plod zemlje i rada ruku čovječjih,
postat će nam kruh života.
Blagoslovljen Bog u vijeke.

Blagoslovljen da si, Gospodine,
Bože svega svijeta:
od tvoje darežljivosti primismo vino
što ti ga prinosimo;
ono, plod trsa i rada ruku čovječjih,
postat će nam piće duhovno.
Blagoslovljen Bog u vijeke.

Molite, braćo: da moja i vaša žrtva
bude ugodna Bogu Ocu svemogućemu.
Primio Gospodin žrtvu iz tvojih ruku
na hvalu i slavu svojega imena,
i na korist nama i čitavoj svojoj svetoj Crkvi.

MOLITVA
Amen.

Gospodin s vama.
I s Duhom tvojim.

Gore srca.
Imamo kod Gospodina.

Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu.
Dostojno je i pravedno.

DRUGA EUHARISTIJSKA MOLITVA

Uistinu, dostojno je i pravedno,
pravo i spasonosno,
svagda i svagdje zahvaljivati tebi,
Oče sveti, po tvom ljubljenom Sinu Isusu Kristu,
Riječi tvojoj po kojoj si sve stvorio.
Njega si nam, utjelovljena po Duhu Svetom
i rođena od Djevice,
za Spasitelja i Otkupitelja poslao.
Vršeći tvoju volju on tebi
steče sveti narod;
trpio je na križu razapet,
da smrt uništi, uskrsnuće objavi.

I stoga s anđelima
i sa svima svetima
slavu tvoju naviještamo uglas govoreći:
Svet, svet, svet Gospodin
Bog Sabaot.
Puna su nebesa i zemlja
tvoje slave.
Hosana u visini.
Blagoslovljen koji dolazi u
ime Gospodnje.
Hosana u visini.

Uistinu svet si, Gospodine,
izvore svake svetosti.
Tebe, zato, molimo:
rosom Duha svoga
posveti ove darove,
da nam postanu Tijelo i + Krv
Gospodina našega Isusa Krista.

Kad se dragovoljno predao
na muku, on uze kruh,
tebi zahvali, razlomi i dade
učenicima svojim govoreći:

UZMITE I JEDITE OD OVOGA SVI:
OVO JE MOJE TIJELO
KOJE ĆE SE ZA VAS PREDATI.

Isto tako, pošto večeraše,
uze kalež, ponovno ti zahvali
i dade učenicima svojim govoreći:

UZMITE I PlJTE IZ NJEGA SVI:
OVO JE KALEŽ MOJE KRVI
NOVOGA I VJEČNOGA SAVEZA
KOJA ĆE SE PROLITI ZA VAS
I ZA SVE LJUDE NA OTPUŠTENJE GRIJEHA.
OVO ČlNITE MENI NA SPOMEN.

Tajna vjere.
Tvoju smrt, Gospodine, navještamo,
tvoje uskrsnuće slavimo,
tvoj slavni dolazak iščekujemo.

Slaveći, dakle, spomen smrti i uskrsnuća
tvoga Sina, prinosimo ti, Gospodine,
kruh života i kalež spasenja,
i zahvaljujemo ti što si nas pozvao
da stojimo pred tobom i tebi služimo.

Smjerno te molimo da nas,
pričesnike Tijela i Krvi Kristove,
Duh Sveti sabere u jedno.

Spomeni se, Gospodine, Crkve svoje širom svijeta:
usavrši je u ljubavi zajedno s papom našim I.
i biskupom našim I. i sveukupnim svećenstvom.

Spomeni se i naše brače i sestara,
koji usnuše u nadi uskrsnuća,
i svih koji preminuše u tvom smilovanju:
privedi ih k svjetlu svoga lica.

Molimo te, smiluj se svima nama,
da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života
s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom,
s blaženim apostolima i svima svetima
koji su živjeli u tvojoj ljubavi,
da te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, tvome Sinu.

Po Kristu, i s Kristom, i u Kristu,
tebi Bogu, Ocu Svemogućemu,
u jedinstvu Duha Svetoga,
svaka čast i slava u sve vijeke vjekova.
Amen.

TREĆA EUHARISTIJSKA MOLITVA

Uistinu svet si, Gospodine,
i pravo je da te sve stvorenje tvoje slavi,
jer po svome Sinu, Gospodinu našem Isusu Kristu,
djelotvornom snagom Duha Svetoga
svemu daješ život, sve posvećuješ
i neprestano okupljaš svoj narod
da od istoka sunčanog do zapada
prinosi čistu irtvu imenu tvome.

Stoga te smjerno molimo, Gospodine,
udostoj se tim istim Duhom posvetiti ove darove,
koje ti donosimo za žrtveni prinos,
da postanu Tijelo i + Krv tvoga Sina,
Gospodina našega Isusa Krista,
koji nam je povjerio slaviti ova otajstva.

One noći kad je bio predan, on uze kruh,
tebi zahvali, tebe blagoslovi, razlomi kruh
i dade ga učenicima svojim govoreći:

UZMITE I JEDlTE OD OVOGA SVI:
OVO JE MOJE TIJELO
KOJE ĆE SE ZA VAS PREDATI.

Isto tako, pošto večeraše, uze kalež,
tebi zahvali, tebe blagoslovi
i dade učenicima svojim govoreći:

UZMlTE I PIJTE IZ NJEGA SVI:
OVO JE KALEŽ MOJE KRVI
NOVOGA I VJEČNOGA SAVEZA
KOJA ĆE SE PROLITI ZA VAS
I ZA SVE LJUDE NA OTPUŠTENJE GRIJEHA.
OVO ČINITE MENI NA SPOMEN.

Tajna vjere.
Tvoju smrt, Gospodine, navještamo,
tvoje uskrsnuće slavimo,
tvoj dolazak iščekujemo.

Zato, Gospodine, slavimo spomen
spanosne muke Sina tvoga,
veličanstvenog uskrsnuća
i uzašašća u nebesku slavu,
te iščekujući njegov drugi dolazak
zahvalno ti prinosimo ovu
žrtvu živu i svetu.

Pogledaj, Gospodine, prinos Crkve svoje,
onu istu žrtvu po kojoj si nam darovao pomirenje:
okrijepi nas Tijelom i Krvlju Sina svoga,
ispuni njegovim Svetim Duhom
te u Kristu budemo jedno tijelo i jedan duh.

Učinio nas Duh Sveti vječnim darom za tebe
da zadobijemo baštinu s tvojim odabranicima:
s blaženom Djevicom Bogorodicom Marijom,
s blaženim apostolima tvojim i slavnim mučenicima,
sa svetIm I.: (svecem dana ili zaštitnikom)
i sa svima svetima.
Uzdamo se da će nam njihov zagovor kod tebe uvijek pomagati.
Molimo te, Gospodine,
da ova žrtva našega pomirenja
bude za mir i na spasenje svega svijeta.

Crkvu svoju na putu zemaljskom utvrđuj u vjeri i ljubavi
zajedno sa slugom svojim papom našim I. i biskupom našim I.,
sa zborom biskupa, sveukupnim svečenstvom
i narodom što si ga sebi stekao.
Usliši molbe ove svoje zajednice
koja tvojom milošću, ovdje pred tobom stoji.
Sve sinove i kćeri svoje širom svijeta ti, blagi Oče,
milostivo k sebi privedi.

Našu pokojnu braću i sestre koji u tvojoj ljubavi
prijeđoše s ovoga svijeta
dobrostivo primi u svoje kraljevstvo,
gdje se i mi nadamo zajedno s njima
vječno uživati u tvojoj slavi,
po Kristu, našem Gospodinu,
po kojemu sva dobra svijetu daješ.

Po Kristu, i s Kristom, i u Kristu,
tebi Bogu, Ocu Svemogućemu,
u jedinstvu Duha Svetoga,
svaka čast i slava u sve vijeke vjekova.
Amen.


OBRED PRICESTI

Spasonosnim zapovijedima potaknuti
i božanskim naukom poučeni usudujemo se govoriti:

PATER NOSTER

Oče naš, koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja, kako na nebu tako i na zemlji.
Kruh naš svagdanji daj nam danas.
l otpusti nam duge naše
kako i mi otpuštamo dužnicima našim;
i ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.

Izbavi nas, molimo, Gospodine,
od svih zala, daj milostivo mir u naše dane,
da s pomoću tvoga milosrđa
budemo svagda i slobodni od grihjeha
i sigurni od sviju nereda:
čekajući blaženu nadu
i dolazak Spasitelja našega Isusa Krista.
Jer tvoje je kraljevsto
i slava i moć u vjekove.

Gospodine Isuse Kriste, ti si rekao svojim apostolima:
"Mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem";
ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje Crkve;
smiri je, molimo, i saberi u jedno, kako je volja tvoja.
Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
Amen.

Mir Gospodnji bio vazda s vama.
I s duhom tvojim.

AGNUS DEI

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
smiluj nam se.

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
smiluj nam se.

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
daruj nam mir.

Evo Jaganjca Božjeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta.
Blago onima koji su pozvani na gozbu jaganjčevu.
Gospodine, nisam dostojan da uniđeš pod krov moj,
nego samo reci riječ i ozdravit će
duša moja.

Tijelo Kristovo.
Amen.

PPRIČESNA MOLITVA


ZAVRŠNI OBRED

Gospodin s vama.
l s duhom tvojim.

Blagoslovio vas svemogući Bog,
Otac i Sin i + Duh Sveti.
Amen.

Idite u miru.
Bogu hvala.

 

Imamo 7 gostiju trenutno.

2024. Božji blagoslov
Joomla 1.7 templates free by Joomla Template Maker